Strictlier labor rules

ShareMegosztás

Az európai uniós elõírások nyomán az új Munka törvénykönyvét (Mt.) is átíró jogszabály néhol még szigorúbb lett a munkavállalók számára, így nem járnak jól a közlekedési alkalmazottak, de a kötetlen munkarendben dolgozók sem - olvasható az Adó Online összeállításában.
   
A CompLex Kiadó adózási szakportálja kedden arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor az Országgyûlés hétfõi ülésén elfogadta az új Munka törvénykönyvével (Mt.) kapcsolatos átmeneti rendelkezésekrõl és törvénymódosításokról szóló javaslatcsomagot, azzal több ponton módosította a július 1-jén hatályba lépõ munkajogi kódexet is.
A portál összeállítása szerint nem feltétlenül elõnyös a munkavállalóknak a kötetlen munkarend bevezetése, mivel így nincs túlóra-elszámolás és kifizetés, a munkáltatónak ugyanakkor nem kell munkaidõ-nyilvántartást vezetnie. A módosítással egy uniós irányelvnek (a 2003/88/EK irányelv 17. cikk) való megfelelési kötelezettségét teljesítette a jogalkotó.
   
Ugyanezen irányelv 22. cikkéhez igazodik a készenléti jellegû munkakör pontosítása. Készenlét (napi 24, heti 72 óra maximum) csak a felek írásbeli megállapodásával határozható meg, a megállapodást pedig a munkavállaló a hónap utolsó napjára, munkaidõ-keret elrendelése esetén pedig a munkaidõ-keret utolsó napjára 15 napos határidõvel felmondhatja, és ezért hátrány nem érheti. Ezeket a megállapodásokat a munkáltató a jövõben köteles lesz nyilvántartani.
Az életkor alapján a munkavállalót megilletõ pótszabadság tartamától kollektív szerzõdésben csak a munkavállaló javára lehet eltérni: igaz, bizonyos ágazatoknál a kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása kivételt tehet, akár a munkavállalók hátrányára is.
  
A módosítás ugyancsak egy uniós irányelv átvétele. Így mind a felek megállapodása, mind a kollektív szerzõdés lehetõvé teszi az eltérõ megállapodást a többi között a légiutas-kísérõ, repülõgépes mûszaki, továbbá a légi utasok és jármûvek földi kiszolgálását végzõ, valamint a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó, a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi, valamint az ötven kilométert meg nem haladó útszakaszon végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítást végzõ, illetve a vasúti személyszállítás, és a vasúti árufuvarozás körében utazó munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknál.
Az adóportál felhívta a figyelmet arra, hogy már ezen a nyáron egyszerûbb szabályokkal lehet alkalmi munkásokat foglalkoztatni egyszerûsített foglalkoztatás keretében, mivel a munkáltatóknak kevesebb adminisztrációval kell számolniuk. Új rendelkezés, hogy a napi munkaidõ – munkaidõkeret vagy elszámolási idõszak hiányában is – beosztható egyenlõtlenül.
   
A hétfõn elfogadott módosítás értelmében a kollektív szerzõdés, vagy a felek megállapodása sem térhet el a köztulajdonban álló cégek alkalmazottai felmondási idejének Munka törvénykönyvében meghatározott szabályaitól, azaz nem lehet a Munka törvénykönyve maximumánál hosszabb felmondási idõt kikötni.
  
Határozott idejû munkaviszonynál is kötelezõen alkalmazni kell az Mt-nek azt a rendelkezését, hogy a felmondási idõ legfeljebb a határozott idõ lejártáig tarthat, és a végkielégítés törvényben meghatározott maximumától sem lehet eltérni. Így már nem lehet olyan menedzserszerzõdéseket kötni, ami kiugróan magas „lelépési pénzekkel” jár - emelte ki az ado.hu.
 

2012-06-20 09:14:36