Technical changes in the company procedures

ShareMegosztás

2012. július 2-án módosultak a cégeljárás szabályai. A bevezetett módosítások nagyrészt technikai jellegûek és elsõsorban a bejegyzési és változásbejegyzési kérelmek kitöltését érintik. A cégszolgálat algoritmusa szélesebb körben ellenõriz és a hibásan kitöltött kérelmek azonnal elutasításra kerülnek.
   
33/2012. (VII.13.) KIM rendelet 2012. július 16. napjától a cégszolgálat által végzett ellenõrzéseket szélesebb körûvé tette.
  
A cégszolgálat automatkusan vizsgálja az alábbiakat egy-egy formanyomtatvány esetén:
  • magyarországi címek (székhely, telephely, fióktelep, tagok, tisztségviselõk lakóhelye, továbbá a jogi képviselõ címe) esetén az irányítószám és a település összetartozása
  • magyarországi címek esetén helyes-e a közterület jelleg
  • megfelel-e a képzési szabályoknak az adóazonosító jel vagy az adószám (külföldi adószám esetében is)
  • külföldi címek esetén helyes-e az országkód
  • megfelel-e az ÁFA nyilatkozat kitöltése a NAV által kiadott szabályoknak
 
Amennnyiben az algoritmus a fentiekben hibát talál, úgy a kérelmet a cégszolgálat elutasítja.
 
További változás, hogy ha a képviseletre jogosult vagy a cég cégjegyzékbe bejegyzett tagja külföldi személy vagy külföldi szervezet, a nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetni. Adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetõsége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetõsége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, ezt a kérelem megfelelõ mezõjében jelölni kell. 
  
Új mellékletként bekerült a „Hiteles cégaláírási nyilatkozat”. Ennek, ill. a képviseletre jogosult aláírás mintájának csatolását a 13/1-es rovatban jelölni kell.
  
Tevékenységi körnél nem lehet jelölni a közhasznú fokozatot.
  
A 32/2012 (VII. 2.) KIM rendelet értelmében 2012. július 21-tõl kizárólag a 2012. július 2-án hatályba lépett cégnyomtatványok használhatók.

2012-07-18 14:25:47